x
Aiya Green 6.75" Bowl

Item No: 170-683

$12.00
Aiya Ivory 6-3/4" Bowl

Item No: 170-681

$12.00
$10.00
Aizome Hishi 6" Bowl

Item No: J4835

$14.00
Aizome Hishi 7" Bowl

Item No: J4836

$22.00
$10.00
Sold Out
Aizome Mums 6" Bowl

Item No: J4853

$14.00
Sold Out
Aizome Mums 7" Bowl

Item No: J4854

$22.00
$7.00
Black Cosmos Bowl Oval 10"

Item No: 170-648

$22.50
$7.50
Sold Out
$7.50
Sold Out
Blue Cats 7.5" Oval Bowl

Item No: J5513

$11.00
Blue Cats 7.5" Oval Bowl

Item No: J5514

$11.00
Blue Cats 7.75" Bowl

Item No: J5515

$11.00
Sold Out
Blue Cats 7.75" Bowl

Item No: J5516

$11.00
$17.00
Cat Life 5.5" Bowl

Item No: J5589

$7.00
Cat Life 6.25" Bowl

Item No: J5588

$8.50
$8.50