x

Furoshiki & Tenugui

$16.00
Furoshiki 19-3/4" Maneki Neko

Item No: 990-Y001

$15.00
$48.00
Furoshiki Cats 20" Sq.

Item No: 50813000

$15.00
Furoshiki Dogs 20" Sq.

Item No: 50813001

$15.00
Furoshiki Fireworks 20" sq.

Item No: 50812070

$12.00
Furoshiki Sakura 20" Sq.

Item No: 50812110

$12.00
Tenugui Gray Zebra

Item No: S400674

$40.00
Tenugui Green Knots

Item No: S400698

$40.00
Sold Out