x
Furoshiki 19-3/4" Maneki Neko

Item No: 990-Y001

$15.00
Furoshiki Bear 19"

Item No: 990-M067

$18.00
Furoshiki Bear Fish 41" Sq.

Item No: 990-M077

$60.00
Furoshiki Cats & Yarn 19"

Item No: 990-M068

$18.00
Furoshiki Cats 20" Sq.

Item No: 50813000

$15.00
Furoshiki Cats Kuniyoshi

Item No: 990-M066

$13.50
Furoshiki Crocodile 41"

Item No: 990-M079

$60.00
Furoshiki Dogs 20" Sq.

Item No: 50813001

$15.00
Furoshiki Fireworks 20" sq.

Item No: 50812070

$12.00
Furoshiki Gorilla 41"

Item No: 990-M080

$60.00
Furoshiki Hokusai 19.75" Sq.

Item No: 990-M060

$13.50
Furoshiki House 20" Sq.

Item No: 50813003

$15.00
$15.00
$15.00