x
Filter
Aiya Ivory 4.75" Bowl

Item No: 170-675

$10.00
Aiya Ivory 5.5" Rice Bowl

Item No: 170-678

$12.00
Aiya Ivory 6.5" Plate

Item No: 170-687

$9.00
Sold Out
Aiya Ivory 6-3/4" Bowl

Item No: 170-681

$12.00
Aiya Ivory 8.5" Bowl

Item No: 170-684

$18.00
Sold Out
Aiya Ivory 8.75" Plate

Item No: 170-696

$13.00
Aiya Ivory 9.25" Plate

Item No: 170-693

$18.00